Výdejní automaty prezentace

 
 
 
 

Výdejní automaty SaveLog

Co je výdejní automat SaveLog?

 • samoobslužný výdejní sklad
 • dostupný 24/7
 • bezchybný kontrolor
 • autonomní nákupčí


SafeLog Family


 

 

Proč výdejní automat SavePro

 • úspora přímých nákladů na výrobky (OOPP, nástroje)
 • úspora času skladníků
 • úspora času pracovníků výroby
 • zamezení používání nevhodných výrobků
 • bezchybná a přesná evidence vydaných výrobků
 • vyvinut jako průmyslový výdejní automat
 • program SaveLog management system

Jak to funguje?

 • pracovník se „identifikuje“ svou personální kartou
 • pracovník může zadat nákladové středisko nebo kód projektu
 • odebere vybraný OOPP
  • až 3ks na jedno přihlášení
 • automat pracuje s aktuální databází pracovníků

SaveLog management system (SLMS)

 • softwarové vybavení automatů SaveLog
 • přidaná hodnota“ automatů SaveLog
 • jednoduché ovládání přes webové rozhraní
 • nastavení oprávnění a limitů na výrobky a pracovníky
 • automatické objednávání
 • automatický reporting
 • komunikace s ERP systémem zákazníka

SLMS - Omezení vydávání OOPP

 • pracovníkovi lze nastavit limit na odběr OOPP
 • měkký / tvrdý limit
  • měkký – automat OOPP vydá, ale odešle hlášení nadřízenému
  • tvrdý – automat OOPP nevydá
 • vedoucí pracovník může vydávat OOPP i pro ostatní
  • např. překročení limitu, zapomenutá ID karta, atd.)

SaveLog - úspora nákladů při řešení pracovních úrazů

 • pracovníkům lze povolit pouze konkrétní položky
  • např. neprůřezné rukavice, chemické filtry, chrániče sluchu s patřičným útlumem
 • detailní přehled o výdaní OOPP pracovníkům
  • Každá transakce je okamžitě zaznamenána a uložena do databáze
  • v případě pracovního úrazu je dokazování o poskytnutí OOPP výrazně jednodušší a „nezpochybnitelné

SaveLog - analytické členění nákladů na jednotlivé projekty

 • analytické členění „nepřímých nákladů“ nakonkrétní projekty
 • při vybírání OOPP z automatu, lze měnit nákladové středisko a specifikovat kód projektu
 • náklady na OOPP lze rozúčtovat a nemusí se odepisovat jako balík nepřímých nákladů

SaveLog - reporting

 • automatické rozesílání reportů emailem
 • široká definovatelnost reportů:
  • časová
  • obsahová
 • veškeré „výsledky“ a reporty lze exportovat do excelu

SavePro

Rozměry 900 x 990 x 1840 mm
Kapacita standardně 6 polic (maximum 7)
  10 sekcí v polici (v každé sekci spirála)
  33 velikostí spirál (stoupání 25-95 mm)
  Max.kapacita (v případě drobného zboží) – až 2100 ks
Řidící jednotka     Single Board Computer (ukládá veškerá data do vlastní databáze)
Připojení LAN
Displej 124x64 pixelů
Hmotnost 315 kg
Osvětlení LED
Spotřeba energie     max 180W (napájení 230 V)

 

SAVE BOX

Položky pro SavePro mají své limity

 • velké
 • těžké
 • křehké
 • nákladné zboží s nízkou spotřebou

Save Box – technické detaily

 • výška 1840mm (jako SavePro)
 • šířka 300 nebo 400mm
 • hloubka 500mm
 • různé možnosti konfigurace výšky dvířek
 • prosklená dvířka
 • elektronické uzamčení

Jak to funguje?

 • identifikace zaměstnance na SavePro
 • zvolit číslo dvířek- SavePro
 • dvířka se automaticky otevřou
 • nyní je možné vzít si produkt
 • zavřít dvířka

SaveRent

 • Příjem, výdej, bezpečné uskladnění
 • Plánování rezervace prostředků
 • Kapacita 7 produktů + možné rozšířit
 • SMS/email notifikace před a po skončení rezervace
 • Systém zaznamenává stav či poškození produktu

Jak to funguje?

Vyzvednutí položky

 • Identifikace zaměstnance
 • Volba položky
 • SaveRent zaznamenává transakci
 • Dvířka se otevřou
 • Zaměstnanec si vezme nástroj
 • Zaměstnanec se vrací na pracoviště

 

Vrácení položky

 • Identifikace zaměstnance
 • Volba položky, nástroj je možné „blokovat “ např. je-li poškozen
 • SaveRent zaznamenává transakci
 • Dvířka se otevřou
 • Zaměstnanec vrátí nástroj
 • Zaměstnanec se vrací na pracoviště

SaveRent - produkty

  

  .       

Výdejní automaty SavePro, SaveBox, SaveRent

 • Můžete dosáhnout snížení nákladů na použitý spotřební materiál
 • Můžete plně kontrolovat spotřebu svých zaměstnanců
 • Eliminace administrativy
 • 24/7

Pořízení automatů SaveLog

 • Bezplatná analýza pro zákazníka
 • Na základě množství a druhu používaných OOPP navrhneme optimální řešení konfigurace automatu SavePro
 • Možnost vyzkoušení automatu v provozu
 • Instalace zařízení
 • Zapojení do LAN, napojení na ERP systém, nastavení skupin a oprávnění pracovníků
 • Možnosti pořízení automatu
 • Pronájem, prodej, finanční leasing