Náhradní Plnění

Firma INVALITEX s.r.o., vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39023 se sídlem U Pivovaru 4328/13, 586 01 Jihlava, IČO 26235307, prohlašuje, že zaměstnává více jak 55 procent osob se ZPS, má formu chráněné dílny a je oprávněna poskytovat náhradní plnění.

INVALITEX s.r.o. nabízí svým zákazníkům jedinečnou možnost uplatnění "NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ" ve smyslu zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti, doplněného o vyhlášku č.518/2004.

Počínaje rokem 2005 je povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu upravena ustanovením §81-83 zákona č.435/2004 Sb o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením (ZP). Pokud je z jakéhokoliv důvodu nezaměstnává, má možnost odebírat výrobky nebo služby od subjektu, zaměstnávajícího min. 55% lidí se ZP jako náhradní plnění povinného podílu osob se ZP. Další možností je finanční odvod do státní pokladny, který se stále zvyšuje vzhledem k průměrné měsíční mzdě v ČR a je pro zaměstnavatele tou nejméně výhodnou variantu